EN    БГ

За да видите биографичната справка за Проф. д-р Паномир Ценов моля кликнете тук

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА
за Проф. д-р Паномир Иванов Ценов

 

 

Дата и място на раждане: 11.10.1961 г., гр. Враца, България

Образование: средно: Реална гимназия “Хр. Ботев”, гр. Враца, 1977-1979 г.
висше: Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - Стара Загора, специалност зооинженер, 1981-1986 г.

Образование и квалификация:

1986 г. – магистър по животновъдство /зооинженер/, ВИЗВМ – Стара Загора
1989 г. – научен сътрудник в Опитната станция по бубарство - Враца
1996 г. – доктор по селскостопански науки, Селскостопанска академия - София
1998 г. – ст.н.с. II ст. /доцент/ по специалност 04.02.10. “Специални отрасли - буби” в Опитна станция по бубарство – Враца.

2012 г. - Професор по научна специалност 04.02.10. "Специални отрасли - буби" в Опитна станция по бубарство и земеделие и Научен център по бубарство - Враца към Селскостопанска академия


Специализирал е по проблемите на бубарството и организацията и управлението на земеделието в следните страни: Италия, Южна Корея, Китай, Япония, Тайланд, Украйна и Австрия.

Научни специалности: общо бубарство: селекция и развъждане на копринената буба, бубено семепроизводство, технология за отглеждане на бубите и производство на пашкули, преработка на пашкулите, свилоточене и преработка на суровата коприна.

Владеене на чужди езици: Владее много добре писмено и говоримо английски и руски език. Завършил е 6-месечен, а след това и 3-месечен курсове по английски език, който е усъвършенствал при специализации и работа в чужбина.

Владеене на компютърна грамотност: работи свободно с Windows, програми Word, Excel, Power Point, интернет и др.

Професионална кариера:

1986 г. – 1989 г. - технолог и ръководител на Племенна база по бубено семепроизводство при Опитната станция по бубарство/ОСБ/ - Враца.

1989 г. – 1994 г. научен сътрудник и ръководител на лаборатория в ОСБ – Враца.

1994 г. - 2003 г. - директор на Опитната станция по бубарство - Враца.

2006 – 2007 г. - Изпълнителен директор на Националния център за аграрни науки /НЦАН/, сега Селскостопанска академия, гр. София.

2007 г. – директор на Регионален център за научно – приложно обслужване и Опитна станция по бубарство - Враца

2008 г. и досега - директор на Опитна станция по бубарство и земеделие - Враца, от 2018 г. Научен център по бубарство - Враца и професор в същото.

Други дейности:

2000 г. - 2002 г - Национален директор за България на проект TCP/BUL/0065 “Възстановяване на бубарството”, финансиран от Международната организация по прехрана и земеделие, ФАО.

2005 г. и досега - Председател на “Международна асоциация по коприната на страните от Източна Европа и ОНД” (БАКСА), обединяваща 18 държави.

2003 г. – 2006 г. - нещатен международен консултант към ФАО, Департамент по хранителни и земеделски индустрии, Рим, Италия с мисии в Италия, Турция, Грузия, Азербайджан и Узбекистан.

2002 - 2008 г.: член на международна експертна група по генетичните ресурси в бубарството при ФАО, включваща специалисти от Япония, Ю. Корея, Китай, Индия, Франция и Италия.

2006 - 2008 г. : член на международна експертна група по развитие производството на “hand made” копринени изделия и малките копринарски предприятия при ФАО.

2006 - 2008 г. : национален експерт по програма COST на Европейския съюз.

2007 г. и досега: член на редакционната колегия на международното научно списание по бубарство Sericologia, което се издава във Франция, а от 2013 г. в Индия.

2010 г. и досега: член на редакционната колегия на международното научно списание Agrarian - Economic Science and Technologies, издавано в Грузия.

2011 г. и досега: Съветник по науката, Silk Society of India.

2014 г. Член на редакционната колегия на научното списание "Животновъдни науки", издавано от Селскостопанска академия.

Членство в чуждестранни и български организации, съюзи и съвети:

Индийска академия по бубарство и редколегия на научното списание Indian Bulletin of Sericulture.
Съюз на учените в България.
Научен съвет на опитните станции от Северта България при ССА.

Научен съвет на Института по животновъдни науки - Костинброд.


Посещения в чужбина с цел специализации и обмяна на опит:

1988 г. Украйна, Селскостопанска академия, Институт по бубарство в гр. Мерефа, Предприятие за производство на бубено семе в Миргород, специализация по бубено семепроизводство – 20 дни.
1991 г. Украйна, Селскостопанска академия, Институт по бубарство, Мерефа, Участие в международна конференция по проблемите на световното бубарство, 1 седмица
1995 г. Южна Корея, Институт по бубарство и ентомология, гр. Сувон, Участие в курс за обучение по мениджмънт на бубарството, 45 дни.
1998 г. Гърция, Научноизследователска станция по земеделие, гр. Комотини, ръководител на съвместен изследователски проект, 5 дни.
1998 г. Украйна, Институт по бубарство, Мерефа, Участие в международна конференция по бубарство, 1 седмица
1998 г. Египет, Земеделска фирма Агромиер, Кайро, ръководство на съвместен изследователски проект, 1 седмица
1999 г. Египет, Кайро 18-ти Международен конгрес по бубарство, участие с 2 научни съобщения, 1 седмица.
2000 г. Гърция, Научноизследователска станция по земеделие, гр. Комотини, ръководител на съвместен изследователски проект, 5 дни.
2002 г. /февруари/ Тайланд, Банкок, Министерство на земеделието, Департамент по научно обслужване на земеделието, специализация по организация, управление и научно обслужване на бубарството, 10 дни
2002 г. Китай, Ханжоу, Национален университет на провинция Зеджиянг, специализация по обучение и подготовка на кадри с висше образование в областта на бубарството, 10 дни
2002 г. Южна Корея, Сувон и Дае-гу, Кюнг-пу национален университет, специализация по преработка на естествена коприна и производство на готови изделия, 10 дни
2002 г. /септември/ Тайланд, Банкок, 19-ти Международен конгрес по бубарство, участие с поканен научен доклад, 7 дни
2002 г. Гърция, Солун, Седми Европейски конгрес по ентомология, научна конференция “Нови перспективи пред Европейското бубарство”, участие с поканен научен доклад, 5 дни.
2002 г. Гърция, Атина,Международна конференция по бубарство, участие с научен доклад, 4 дни.
2003 г. Италия, Рим, ФАО, Международен консултант на ФАО, 7дни.
2003 г. Азербайджан, Международен консултант на ФАО, 7дни.
2003 г. Грузия, Международен консултант на ФАО, 7дни.
2003 г.Узбекистан, Международен консултант на ФАО, 7дни.
2004 г. Италия, Рим, ФАО, Международен консултант на ФАО, 3 месеца
2005 г. Италия, Рим, ФАО, Международен консултант на ФАО, 4 месеца.
2005 г. Ташкент, Узбекистан, Консултант на ФАО по организацията на “Международен симпозиум по бубарство на страните от Черноморско-Каспииско-Централно азиатския регион”, 15 дни
2006 г., Бурса, Турция – консултант на ФАО по въпросите на малките копринарски предприятия и ръчно изработени изделия, 10 дни.
2006 г. Букурещ, Румъния, участие в 4-тата среща на Съюза на Европейските академии за наука в областта на земеделието, храните и природата и посещение на бубарското обединение “Sericarom”, 5 дни.
2007 г. Гърция, Научноизследователска станция по земеделие, гр. Комотини, преговори за представяне на съвместен проект по 7-ма Рамкова програма на ЕС, 3 дни.
2007 г. Япония, Университет на Кюшу, гр Фукуока, Университет на Киото, гр. Киото, Институт по генетични ресурси, участие в конференция с поканен доклад и сключване на договор за научно-технически сътрудничество, 7 дни.
2007 г. Румъния, Научен институт по биоинженерство, биотехнология и опазване на околната среда, Букурещ, участие в международна научна конференция с поканен доклад и председател на секция, 7 дни.

2007 г. Тайланд, Институт по бубарство на кралица Сирикит, участие с поканен доклад в Тайландския панаир на коприната, проведен през м. август в гр. Банкок, 7 дни

2007 г. Румъния, посещение на Университета по земеделие и ветеринарна медицина в гр. Клуж Напока и участие с научни доклади в "36-та международна сесия за научни комуникаций", организирана от Университета по земеделие и ветеринарна медицина, Букурещ и проведена през м. ноември в гр. Букурещ, 7 дни

2008 г., Индия, март, участие в "Международна конференция по тенденциите на биотехнолигиите в бубарството", 27 - 29 март, СК Университет, Анантапур, 7 дни

2008 г., Бахрейн, март, проучване на пазара за копринени изделия, 2 дни

2008 г., Румъния, април, участие в международната конференция "Бубарството в третото хилядолетие - традиция и съвременна биотехнология в 7-ма РП", 17 - 18 април, Университет по селскостопански науки и ветеринарна медицина, гр. Клуж Напока, 4 дни.

2008 г., Румъния, участие в международната конференция "Оползотворяване на страничните продукти и отпадъците от земеделието посредством прилагане на съвременни технологии за преработка", 1- 3 юли, Букурещ.

2008 г., Гърция, участие в 21-ят международен конгрес по бубарство и 4-ата среща на Черноморско - Каспийско - Централноазиатската асоциация по коприната /БАКСА/, 3 - 6 ноември, Атина.

2009 г., Румъния, участие в международен семинар на тема "Използване на отпадъците и страничните продукти от бубарството във фитотерапията и за други нетекстилни цели", 2-3 април, Институт по биоинженерство, биотехнолигии и опазване на околната среда, Букурещ.

2009 г. Молдова, посещение на институти от Молдовската академия на науките, април.

2009 г., Китай, участие в "2009 Международен форум по коприната", проведен от 18 до 20 окотомври в гр. Ханджоу, като и посещение на различни места, свързани с бубарското производство в Китай, 10 дни.

2010 г., Тайланд, участие в "Международна конференция по бубарство и конкурс за копринени изделия на страните от Югоизточна Азия /АСЕАН/", 22 - 27 август, гр. Нонтабури, 10 дни.

2010 г., САЩ, посещение на компанията Ентогенетикс, гр. Шарлет, ноември, Северна Каролина, 10 дни.

2011 г., Австрия, Участие в международен курс за обучение, организиран от Световната банка на тема „Agricultural Trade Course for the Europe and Central Asia Region” , февруари, Виена, 5 дни.

2011 г. , Румъния, организация и участие в 5-тата международна научна конференция на БАКСА  "Бубарството за производство на разнообразни продукти - нови тенденции за развитие" и в 5-тата среща на Изпълнителния комитет на БАКСА, април, Букурещ, 5 дни.

2011 г., Румъния, участие в международен семинар на тема „Бубарство и земеделие – здрава връзка между България, Гърция и Румъния”, септември, Букурещ, 3 дни.

2011 г., Тайланд, участие в 22-я международен конгрес по бубарство, декември, Чианг Маи, 10 дни.

2013 г. Италия, организация и участие в 6-тата международна конференция на БАКСА "Изграждане на стойностни вериги в бубарството” и в 6-тата среща на Изпълнителния комитет на БАКСА, 7 - 12 април, гр. Падуа.

2013 г. Руанда, посещение на Националния център по бубарство и повечето бубарски инфраструктури в страната, юли, 14 дни.

2014 г. Индия, участие в 23-я международен конгрес по бубарство, ноември, Бангалор, 10 дни.

2015 г. Румъния, организация и участие в 7-мата международна научна конференция на БАКСА ”Биологично бубарство – настояще и бъдеще” и 7-мата среща на Изпълнителния комитет на БАКСА, 19 - 24 април, Синая, 8 дни.

2017 г. Индия, ръководител на съвместен научноизследователски проект с Централния научноизследователски и обучвателен институт по бубарство, Майсор, Индия,  на тема „Подобряване развъждането на копринената пеперуда в Индия и България”, 7 дни.

2017 г. Азербайджан, организация и участие в 8-ата международната конференция по бубарство на БАКСА “Climate changes and chemicals – the new sericulture challenges”, “CLISERI” 2017 /”Промените в климата и химикалите – новите предизвикателства пред бубарството”/, проведена от 2 до 7 април в гр. Шеки, 7 дни.

2019 г. Куба, техническа помощ и сътрудничество по развитие на бубарството в Куба, 10 дни, януари.

2019 г. Индия, участие в 6-ти азиатско-тихоокеански конгрес по бубарство и насекомна биотехнология, 2 - 4 март, Майсур.

2019 г. Грузия, организатор и участник в 9-та  международна конференция на БАКСА на тема ”Съхранение и възстановяване на бубарството – проблеми и перспективи”, Батуми, 7 - 12 април.

2019 г.. Япония, участие в 25-я международен конгрес по бубарство, гр. Цукуба, м. ноември, 10 дни.

2023 г. Италия, участие в първа среща по проект на ЕС по Хоризонт ARACNE, м. март, 4 дни.

2023 г. Гърция, организатор и участник в 10-та международна конференция на БАКСА на тема " Възстановяване на бубарството през 21-ви век", Суфли, 24 - 27 април.

Курсове за обучение:

             -        1999: Курс по бубарство, 20 участника от министерство на земеделието на Либия, място:ОСБ - Враца, продължителност 20 дни.

-        2003: Курс по бубарство, 2 участника от Министерство на земеделието на Гана, финансиран от проект на ФАО , TCP/GHA/2802, мясо ОСБ-Враца, продължителност 5 дни.
-        2007: Курс по бубарство, 1 курсист от Гана от Бубарска асоциация, място, ОСБ-Враца, продължителност 7 дни
-        2010: Курс по бубарство, 1 курсист от Франция и 1 от Швейцария, Копринарска асоциация на Швейцария, място ОСБ-Враца,  продължителност 4 дни.
-        2012: Курс за обучение по бубарство, 1 курсист от Германия, място ОСБ-Враца, продължителност 7 дни.
-        1989 – 2017: Над 60 бубарски 1 – 5 дневни курса за обучение с български фермери и общ брой участници над 2300.
-        2014: Курс за обучение по селекция и бубено семепроизводство и хранене на бубите с изкуствена храна в ОСБ-Враца, 1 курсист от Лесотехнически университет, продължителност 30 дни.
-        2016: Курс за обучение по генетика, селекция на бубите, бубено семепроизводство и хранене с изкуствена храна в ОСБ-Враца, 1 курсист от Грузия, продължителност 40 дни.
-        2016: Курс за обучение по бубарство и преработка на пашкули, 1 курсист от Великобритания в ОСБ-Враца, продължителност 7 дни.
-        2016: Курс за обучение по генетика, селекция на бубите и бубено семепроизводств в ОСБ-Враца, 2 курсисти от Тайланд, продължителност 30 дни.
-        2017: Курс за обучение по генетика, селекция на бубите, бубено семепроизводство и хранене с изкуствена храна в ОСБ-Враца, 2 курсисти от Колумбия, продължителност 30 дни.
-        2017: Курс за обучение по селекция и бубено семепроизводство, технология за отглеждане на бубите с черничев лист и изкуствена храна, сушене на пашкули, свилоточене, пресукване, изваряване и багрене на коприна в ОСБ-Враца, 1 курсист от Украйна, продължителност 30 дни.
-        2017: Курс за обучение по технологията за отглеждане на бубите с черничев лист и изкуствена храна и сушене на пашкули в ОСБ-Враца, 1 курсист от Исландия, продължителност 7 дни.      

 


Награди и отличия:

1996 г. - удостоен със званието почетен професор на Научния институт по бубарство, Харков при Украинската академия на селскостопанските науки.
2006 г. – удостоен от Председателя на НЦАН с почетна грамота за големи заслуги за развитието на бубарската наука по случай 110 годишнината от създаването на ОСБ - Враца.

Ръководство на научни проекти и др.: Проф. д-р П. Ценов е участвал в:

 10 научноизследователски проекта, финансирани от ССА, на 4 от които е бил ръководител.
 9 научноизследователски проекта, финансирани от НФ “Научни изследвания”и фонд СТП при МОН и Министерството на промишлеността, на 4 от които е бил ръководител.
 2 проекта, финансирани от ФАО, на които е бил ръководител.
 20 международни научни проекта за съвместна изследователка дейност на двустранна основа, на 15 от които е бил ръководител.

Бил е научен ръководител на трима докторанти, защитили успешно дисертациите си. Рецензирал е 3 успешно защитени дисертации за получаване на образователната и научна степен доктор.

Научни публикации и авторски свидетелства: През целия си научен стаж самостоятелно и в съавторство е публикувал 220 научни труда, от които 75 в чуждестранни научни списания и международни научни конференции в чужбина, 10 книги и монографии, от тях две в чужбина. Има публикувани и значителен брой научно популярни статии.
Автор е на 9 промишлени хибрида буби, защитени със сертификати от Патентно ведомство.

Адрес за контакти:

служебен: гр. Враца 3000 ул. “Мито Орозов”№ 24, Опитна станция по бубарство и земеделие; тел.: 092642221; факс: 092645154

домашен: гр. Враца 3000, ул. Ал. Стамболийски № 5; тел. 092623998; GSM:0888479438; и-мейл: panomir@yahoo.com