EN    БГ

Ръководство

ОСБЗ – Враца се ръководи от директор, който е пряко подчинен на Председателя на Селскостопанска академия.


Понастоящем директор на ОСБЗ- Враца е Проф. д-р Паномир Ценов