EN    БГ

Продажба на висококачествено елитно и хибридно бубено семе

Хибриди на копринената пеперуда съзадени и произвеждани от опитната станция по бубарство – Враца

Като особено перспективни и високопродуктивни български белопашкулни хибриди копринени буби, отглеждани през последните години не само в България, но и в други страни (Гърция, Италия, САЩ, Канада, Нигерия, Гана и др.) са тетрахибридите (КК х Хеса 1) х (Веслец 2 х Гергана 2) и (СН1 х Ива 1) х (Маги 2 х Нова 2), както и дихибридите Супер1 х Хеса2, Враца35 х Мерефа 2 и обратните кръстоски.

Тетрахибридът (КК х ХЕСА 1 ) Х (ВЕСЛЕЦ 2 Х ГЕРГАНА 2 ) и обратната кръстоска се характеризира със средни стойности по основните биологични признаци на бубите и високи технологични качества на пашкулите и копринената нишка. Ларвите са както с окраска така и без окраска.
Люпимостта на бубеното семе е 98 – 99 %, жизнеността на бубите – 96 – 98%, а продължителността на хранене – 25 –27 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 1850 – 2000 mg, тегло на копринената обвивка 400 – 450 mg, свиленост на пашкулите 21 – 22%, дължина на копринената нишка 1200 – 1300 m, отмотваемост над 90 % и рандеман на сурова коприна (греж) – 42 – 44 %.
Добивът на сурови пашкули от една кутийка е 35 – 37 kg. Хибридът е специално селекциониран с повишена устойчивост към неблагоприятни условия на отглеждане и по-къса пета възраст.

Тетрахибридът (СН1 х Ива 1) х (Маги 2 х Нова 2) се характеризира със средни стойности по основните биологични признаци на бубите и високи технологични качества на пашкулите и копринената нишка.
Люпимостта на бубеното семе е 98 – 99 %, жизнеността на бубите – 96 – 98%, а продължителността на хранене – 26 –28 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 1900 – 2200 mg, тегло на копринената обвивка 420 – 490 mg, свиленост на пашкулите 22%, дължина на копринената нишка 1200 – 1300 m, отмотваемост над 90 % и рандеман на сурова коприна (греж) – 42 – 44 %.
Добивът на сурови пашкули от една кутийка е 36 – 39 kg. Хибридът е генетично маркиран по пол на стадия ларва. Женските са със зебровидна окраска, а мъжките – с нормална окраска и без окраска.

Хибридът СУПЕР 1 х ХЕСА 2 и обратната кръстоска е получен от кръстосването на породите Супер1 от японски и Хеса 2 от китайски тип. Ларвите са с окраска. Характеризира се с високи стойности по основните биологични признаци на бубите и технологични качества на пашкулите и копринената нишка.
Люпимостта на бубеното семе е 98 – 99 %, жизнеността на бубите – 96%, а продължителността на хранене (от захранването до масовото покачване на бубите на храстите за завиване на пашкули) – 28 – 30 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 2000 – 2300 mg, тегло на копринената обвивка над 500 mg, свиленост на пашкулите 22 – 23%, дължина на копринената нишка 1250 – 1300 m, отмотваемост 90 – 92 % и рандеман на сурова коприна (греж) – 42 – 43 %.
Добивът на сурови пашкули от една кутийка (20000 ± 200 жизнеспособни бубени семена) е 37 – 38 kg.

Хибридът ВРАЦА 35 х МЕРЕФА 2 и обратната кръстоска е получен от кръстосването на породите Враца35 от японски и Мерефа2 от китайски тип. Ларвите са както с окраска така и без окраска.
Люпимостта на бубеното семе е 98%, жизнеността на бубите – 95 -96%, а продължителността на хранене на бубите – 28 – 30 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 2350 – 2400 mg, тегло на копринената обвивка 550 – 560 mg, свиленост на пашкулите 23 - 24%, дължина на копринената нишка – 1450 – 1500 m, отмотваемост – 91 – 92 % и рандеман на греж – 43 – 45 %.
Хибридът се отличава с много високата си продуктивност на сурови пашкули от една кутийка бубено семе – 42 – 44 kg.

Хибридът Бакса 1 х Свила 2 и обратната кръстоска. Ларвите са с окраска. Характеризира се с високи стойности по основните биологични признаци на бубите и технологични качества на пашкулите и копринената нишка.
Люпимостта на бубеното семе е 98 – 99 %, жизнеността на бубите – 96%, а продължителността на хранене (от захранването до масовото покачване на бубите на храстите за завиване на пашкули) – 28 – 30 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 2500 – 2700 mg, тегло на копринената обвивка 600 – 650 mg, свиленост на пашкулите 24 %, дължина на копринената нишка 1350 – 1450 m, отмотваемост 90 – 92 % и рандеман на сурова коприна (греж) – 43 – 45 %.
Добивът на сурови пашкули от една кутийка (20000 ± 200 жизнеспособни бубени семена) е 43 - 45 kg.

Хибридът Хеса 1 х Свила 2 и обратната кръстоска. Ларвите са с окраска.
Люпимостта на бубеното семе е 98%, жизнеността на бубите – 95 -96%, а продължителността на хранене на бубите – 28 – 30 дни.
Пашкулите са снежнобели, с цилиндрична форма, едри, със средно тегло 2550 – 2650 mg, тегло на копринената обвивка 612 – 650 mg, свиленост на пашкулите 24%, дължина на копринената нишка – 1450 – 1500 m, отмотваемост – 91 – 92 % и рандеман на греж – 43 – 45 %.
Хибридът се отличава с много високата си продуктивност на сурови пашкули от една кутийка бубено семе – 43 – 45 kg.