EN    БГ

Продажба на изкуствена храна за отглеждане на буби през цялата година

Храната дава възможност за отглеждането на копринени буби абсолютно през всеки сезон, независимо от външните климатични условия.


Един от основните компоненти на храната е черничево брашно. Храната се възприема от бубите с голяма охота, интензитета им на растеж и жизнеността са високи, завиват пашкули, които не се различават съществено по тегло и технологични свойства от тези, получени при хранене с черничеви листа. При закупуване на храната предоставяме подробна инструкция за нейното приготвяне и технология за отглеждането на бубите с нея.


Заявки за закупуване на изкуствена храна се приемат целогодишно.