EN    БГ

Продажба на сухи пашкули, сурова коприна, копринена прежда и готови копринени изделия

Копринените плетива на Опитната станция по бубарство – Враца

В Опитната станция по бубарство – Враца /ОСБ/ е създадено едно ново и уникално производство на плетени изделия от 100 % естествена коприна и в смес с вълна или памук.


От традицията към настоящето: През 18-ти и 19-ти век по времето на Османското владичество в България бубарството и копринарството са били най-добре развити във Враца и Врачанска област. Градът и районът са произвеждали пашкули и сурова коприна които са били продавани както в Турската империя така и изнасяни в Русия, Италия, Австро-Унгария, Румъния и др.


Гр. Враца се е славел особено много с тъканите на ръчни станове копринени платове, наречени тогава „бурунджуци”, както и с ръчно плетените копринени блузи, копринени бродерии, миля и шевици.


Това традиционно домашно производство продължава до средата на 20-ти век след което намалява в резултат на индустриализацията и тогавашната държавна политика.

„Копринен път” – възродената традиция: Отчитайки съществуващите традиции във Враца по отношение производството на оригинални копринени изделия както и съвременните тенденции на пазара, в началото на 21-вия век, през 2000 –та година Опитната станция по бубарство – Враца чрез отдела „Копринен път” възроди производството на плетени изделия от 100 % естествена коприна.


Идеята е производство на екологически чиста коприна и нейната преработка до готови изделия използвайки традиционните методи от миналото.

Технологията на производство: ОСБ – Враца сама произвежда бубеното семе, като за целта се използват нови хибриди, толерантни към неблагоприятни условия на отглеждане и заболявания, при отглеждането на които не се използват никакви вредни за човека химикали. Бубите се отглеждат от частни производители, които наторяват черниците само с оборски тор и не прилагат изкуствени торове, пестициди и хербициди. По този начин произведените пашкули отговарят на критериите за биологично производство и са напълно екологически чисти. По-нататъшната преработка на пашкулите се осъществява посредством използване на екологически чисти сушилни с горещ въздух и свилоточни машини конструирани на принципа на известния Врачански „долап”, на който са източвани пашкулите в миналото. Изваряването и багренето на коприната се извършва също по традиционните народни методи, използвани в миналото.

Копринените продукти:

Отделът „Копринен път” при ОСБ – Враца произвежда следните продукти и изделия от 100 % естествена коприна или в смес с вълна или памук, произведена по традиционни технологии:

 • Бели копринени пашкули;
 • Сурова коприна, подходяща за по-нататъшна преработка с цел тъкане или плетене;
 • Пресукана сурова коприна;
 • Копринена прежда, подходяща за плетене или тъкане;
 • Машинно плетени копринени дамски блузи и жилетки;
 • Машинно плетени дамски блузи и жилетки от коприна и вълна или коприна и памук;
 • Машинно плетени копринени дамски шалове;
 • Машинно плетени бебешки облекла от коприна и вълна или коприна и памук;
 • Ръчно плетени копринени дамски блузи, жилетки и шалове и копринени миля;
 • Пашкули – „хвъркалки”, отпадък от бубеното семепроизводство;
 • Копринени отпадъци /сурови и обезклеени/.