EN    БГ

Кратко и средносрочни курсове за обучение

ОСБЗ – Враца предлага курсове за обучение в следните области:

  • Селекция и размножаване на черницата;
  • Агротехника и експлоатация на черницата;
  • Селекция на копринаната пеперуда;
  • Бубено семепроизводство;
  • Технология за отглеждане на бубите;
  • Изсушаване, съхранение и сортиране на пашкулите;
  • Свилоточене;
  • Пресукване, избелване и боядисване на коприна.

По желание на курсистите, курсовете могат да бъдат както по отделни тематики, така и комбинирани.