EN    БГ

Продажба на фиданки от пауловния

ОСБЗ - Враца произвежда и продава висококачествени фиданки от пауловния. Фиданките са от хибрид, притежаващ висока устойчивост на ниски температури през зимата и същевременно с буен и интензивен растеж. Хибридът е подходящ както за производство на дървесина, така и за биомаса.

В западноевропейските страни има дългогодишни традиции в отглеждането на дървото пауловния, което се използва като ценен материал не само в мебелната промишленност, но и в корабостроенето и самолетостроенето, заради това, че пауловнията е много лека и същевременно здрава.

През последните години в България набира все по-голяма популярност отглеждането на дървото пауловния. Оказва се, че насажденията с пауловния не са претенциозни за отглеждане в условията на климата у нас.

ЗАЩО ПАУЛОВНИЯ?

 • Днес това дърво е по-известно с наименованието „Дървото на бъдещето". Това растение се счита за уникално, поради изключително бързият си растеж. Прираст, като този на пауловнията от 0.7 до 1 куб. м. за 7-8 години е несравним, с който и да е друг дървесен вид.
 • Бързият растеж на този дървесен вид го прави особено ценен за засаждане на големи промишлени масиви, на опожарени гори, табани и свлачища. За разлика от други видове, Пауловния достига височина от 5–10 метра само за 2 до 4 години
 • ЗАЩО ПАУЛОВНИЯТА ИМА КАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА?
 • Изключително лека
 • Много здрава и стабилна
 • Съхне бързо на въздух
 • Задържа малко влага
 • Високо ценена и търсена на световния пазар
 • Фина, гладка, без дефекти
 • Устойчива на счупвания,у сукване и деформации
 • Съотношението якост-тегло (качествен коефициент) е високо
 • Светла е, поема добре оцветители
 • Невероятен резонанс

БОГАТА БИОМАСА 

 • Изходна суровина за производството на биоетанол
 • Изходна суровина за производство на пелети, брикети и дървесен чипс
 • Калоричност - 17.96 MJ/kg
 • Листата са богати на азот и протеини и се използват за фураж за животни, във фармацевтичната промишленост за производство на лекарствени препарати
 • Красиви цветове за декорация на паркове и градини, производство на пчелен мед, лечебни чайове и сиропи, екстракти в парфюмерията и козметиката

 
ПАУЛОВНИЯ И ЕКОЛОГИЯ  

 • Идеален дървесен вид за възстановяване на замърсени, бедни и застрашени почви
 • Идеален дървесен вид за борба с ерозиите.
 • Способна да расте на почви замърсени с тежки метали
 • Засаждане на опожарени гори и свлачища
 • Листата достигат до 75 см в диаметър
 • Абсорбират големи количества въглероден диоксид - 10 пъти повече от колкото други дървесни видове
 • След опадането листата обогатяват почвата с азот и подобряват нейната структура
 • Фармацевтичната промишленост за производство на лекарствени препарати
 • Лечебни чайове и сиропи
 • Козметика и парфюмерия
 • За производство на мед

ОЩЕ ЗА ПАУЛОВНИЯТА:

Пауловнията произхожда от Китай и се отглежда в продължение на повече от 2000 години.

Пауловнията е разпространена главно като широколистни дървета с височина до 27 м. Короната е разклонена, отворена, закръглена до пирамидална. Кората на дърветата е светло сива и гладка или леко напукана при по-старите дървета, мека и лесно се поврежда, особено при дърветата на по-малко от 7 години.

Листата са противоположно разположени, прости, с листни дръжки и окосмени. Младите листа са яйцевидни, до 80 см широки, краищата обикновено едро назъбени, дръжките дълги. Възрастните листа достигат до 32 см ширина, със сърцевидна форма, целокрайни или понякога триделни до петделни.

Размерът и формата на листата на Пауловнията се различават значително в рамките на един вид, и дори на едно дърво. Младите растения, издънките и силно растящите клонки имат големи листа. Възрастните листа при някои видове могат да се различават по размер, форма, гланц на горната повърхност, или във формата на дребните косми на долната повърхност.

Пауловнията е твърде чувствителна към своето местообитание и не добре понася тежки почви. Известно е че пауловнията понася широк обхват от температури. През периода на покой дърветата могат да издържат на температури до -20oC (P. Тomentosa).

В Китай Пауловнията вирее на места, където сумата от валежи по време на вегетация е не по-ниска от 500 mm. Тя също расте в региони с голямо количество валежи стигащи до 3000 мм. Основното изискване е водата да бъде изобилна през периода на максимален растеж.

Може да се очаква Пауловнията да расте добре в области, където летните валежи са достатъчни, или където площта може да се напоява. Ако почвата се насища с вода (наводни) за няколко дни, дърветата могат да оцелеят.

Пауловнията е взискателна към осветяването. Опити показват, че точката за насищане със светлина има много висока стойност от 60 000 лукса, в сравнение с тази за повечето други дървесни видове (20 000-30 000 лукса).

Щетите от вятър и неговите характеристики трябва да се имат предвид при избора на площта за насаждение. Чупене на младите стъбла и клони може да настъпи при скорост на вятъра над 40 km/h. Ветровете засягат формата на короната на Пауловнията и могат да забавят растежа й
на височина след третата или четвъртата година. Всяко насаждение трябва да са разполага на места където скоростта на вятъра през него не трябва да превишава 28 km/h.

Пауловнията расте на широк спектър от почви, но най-добре се развива на дълбока и добре дренирана почва. При повече от 25% глина и порьозност по-малко от 50% почвите не са подходящи.

Пауловнията не понася засоляването на почвата да надвишава 1%.

Пауловнията може да расте в бедни на хранителни вещества почви, ако текстурата и дренажа им са задоволителни.

СЪЗДАВАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ:
Оптималното време за изваждане на растенията от Пауловния от разсадника за разсаждане в България е късна есен/ранна пролет.
Затревени места: Тревистите райони трябва да бъдат третирани на определените места, най-малко 3 седмици преди засаждането. Петната трябва да са най-малко 1,5 м в диаметър.

Разстояния за засаждане: Препоръчва се схема за засаждане на насажденията 7 х 7 м (204 бр/ ha) и 5 m за единични полезащитни редове. По-широките междуредия водят до по-бърз първоначален растеж, което може да намали стойността на дървения материал. По-късите разстояние ще намалят темпа на растеж през първите 3-4 години. Алтернативно, могат да бъдат засадени дървета при схема 7 х 3,5 м (408 бр/ha) които се разреждат по-късно.
При засаждане с цел производство на биомаса разстоянията могат да бъдат 4 х 1.5 м.

Засаждане: Посадъчните ямки трябва да бъдат колкото е възможно по-големи - в по-тежки почви, най-малко 30 х 30 х 30 см. За засаждане на единични дървета, дупката трябва да бъде полупълна с ронлива почва (смесена с тор, ако е необходимо) и растението се поставя така, че кореновата шийка да бъде около 1 см под нивото на почвата. Останалата почва след засаждането се премества и притъпква с крак.

Напояване: Поливане е необходимо, ако валежите през първата година са по-малко от 100 мм на месец. По правило, 10 mm валежи доставят около 100 литра вода. През следващите години е необходимо напояване, ако месечните валежи са под 50 мм. Неадекватното водоснабдяване само забавя растежа, но не води до загиване на растенията

Борба с плевелите в насажденията: Борбата с плевелите осигурява максимален растеж и здраве на дърветата. Около всяко дърво кръг с 1.5 m в диаметър трябва да бъде чист от плевели най-малко 2 години. Пръскането трябва да се извършва през пролетта точно преди започване на растежа, като трябва да се внимава, да не контактува спрея със стъблото на дървото.