EN    БГ

Продажба на 100 % черничево брашно

Черничевото брашно се добива изцяло от черничеви листа, събирани от собствени насаждения на които се прилага оптимална агротехника. Черничевите насаждения са напълно изолирани от евентуални замърсявания със селскостопански химикали или други вредни за бубите или за човека вещества. Добитите от тях черничеви листа са изцяло екологически чисти.


Черничевите листа се берат през периода от юни до септември. Отбират се само качествени листа с високо хранително съдържание и годни за хранене на буби. Черничевите листа се изсушават при стайна температура при което се запазват изцяло хранителните им вещества. Помещенията за изсушаване и съхранение на черничевите листа предварително се почистват идеално и дезинфекцират. След пълното изсушаване на листата те се смилат и полученото черничево брашно се съхранява в платнени торби в специален склад върху етажерки с мрежесто дъно при влажност на въздуха под 65 %, температура от 5 до 25 о С и постоянна аерация.


Черничевото брашно съдържа изцяло само изсушени смлени черничеви листа без каквито и да е други добавки.


Подходящо е като съставка на изкуствени храни за копринената буба, както и за други цели.


Биохимичният състав на черничевото брашно е следния:

Суров протеин
(%)
Сурови мазнини
(%)
Сурови влакнини
(%)
Сурова пепел
(%)
Безазотни екстрактни вещества (%)
26.07
3.44
10.89
9.38
51.22

Заявки за закупуване на черничево брашно се приемат целогодишно.