EN    БГ

Обмен на генетични ресурси на черницата и копринената пеперуда

ОСБЗ - Враца има готовност да предостави на институти от страната и чужбина някои сортове черница и породи буби при определени условия, както и да извършва обмен на сортове и породи от националният генофонд, продажба на елитно и хибридно бубено семе на умерени цени, обучение на специализанти по проблемите на генетиката и селекцията на черницата и копринената пеперуда, агротехниката и експлоатацията на черницата, бубеното семепроизводство, технологията за отглеждане на бубите, преработката на пашкулите и суровата коприна, както и осигуряване на консултантска помощ по всички проблеми на бубарството.