EN    БГ

ОСБЗ – Враца накратко

По-важните направления от дейността на станцията са следните:

 • Провежда научноизследователска работа във всички по-важни области на бубарството, като черничарство, селекция на копринената буба и бубено семепроизводство, технология за отглеждане на бубите и преработка на пашкулите;
 • Провежда курсове за обучение във всички области на бубарството, включително и за придобиване на образователната и научна степен „доктор”;
 • Съхранява най-големия генофонд на черницата и копринената пеперуда в Европейския съюз, включващ над 140 сорта черница и 260 породи копринена буба;
 • Произвежда висококачествено елитно и хибридно бубено семе годно за продажба през цялата година;
 • Произвежда черничеви резници и фиданки от високопродуктивни сортове;
 • Произвежда 100 % черничево брашно;
 • Произвежда черничев чай;
 • Произвежда изкуствена храна за отглеждане на буби по всяко време на годината;
 • Произвежда перфорирана хартия за почистване на постелята и картонени храсти „японски” тип, осигуряващи производството на над 90% пашкули първо качество;
 • ОСБЗ – Враца е единственото в Европейския съюз и едно от малкото в света научно-развойно предприятие, което има напълно затворен цикъл на производство, започващ от науката и преминаващ през производството на черничев посадъчен материал, изкуствена храна за буби, бубено семе, сухи пашкули, сурова коприна и като краен продукт - готови копринени изделия;
 • ОСБЗ – Враца е единствения в Европейския съюз и един от малкото в света институти, който има възможност да демонстрира и обучава по всички дейности в бубарството включващи черничарство, селекция и бубено семепроизводство, технология за отглеждане на бубите, изсушаване, съхранение и сортировка на пашкулите, свилоточене, пресукване, избелване и боядисване на коприната, производство на готови копринени изделия;