EN    БГ

Продажба на перфорирана хартия за почистване на постелята и картонени рамки /храсти/ – тип „японски” за завиване на пашкули

Перфорираната хартия повишава производителността на труда над 2,5 пъти. Хартията се поставя върху хранителната площ с бубите, черничевите листа или изкуствената храна се поръсват върху нея и след като всички буби излязат от постелята, перфорираната хартия се вдига заедно с бубите и поставя на свободна площ.

Най-важните изисквания, на които трябва да отговарят храстите за завиване на пашкули са:

  • да осигуряват достатъчно и еднаква площ за завиване на пашкулите;
  • да са направени от подходящ материал, позволяващ поддържане на необходимия микроклимат, вкл. абсорбиране на излишната влага;
  • да са евтини и дълготрайни;
  • да не затрудняват покачването на бубите;
  • да са удобни за работа и да не изискват висок разход на труд.

Най-висококачествени пашкули се получават при завиване в картонен рамков храст японски тип.
Картоненият рамков храст японски тип се състои от 132 клетки с размери 4,5 х 3,3 cm, всяка от които е достатъчна за завиването само на един пашкул. За захрастването на бубите от една кутийка са необходими 150 – 160 броя. В този тип храст се получават над 80 % първокачествени пашкули.

Заявки за закупуване на перфорирана хартия и картонени храсти се приемат целогодишно.